logo-bluehq[1]

پیام دبیر محترم نوزدهمین کنگره شیمی ایران

به نام خداوند جان و خرد                       کز این برتر اندیشه در نگذرد

با کمک ایزد یاری رسان ، بخش شیمى دانشگاه شیراز با همکاری انجمن شیمی ایران ، نوزدهمین کنگره شیمی راکه هم زمان با شصتمین سال بنیانگذارى بخش شیمی دانشگاه شیراز مى باشد برگزار می نماید. دراین همایش نیزسى امین سال روى داد مهم راه اندازى دوره دکترا (PhD) که برای اولین بار در بخش شیمی دانشگاه شیراز انجام پذیرفت را جشن خواهیم گرفت .
در این گردهمایی شصت سال تلاش بى وقفه دست اندرکاران بخش شیمى دانشگاه شیراز به نمایش گذاشته خواهد شد.
علاوه بر آن ، در این دیدار، آخرین دستاوردهای علمی – پژوهشی در زمینه شیمی توسط پژوهشگران ارایه ومورد نقد و بررسى قرار خواهد گرفت و به برقراری ارتباط بیشتر علمی بین پژوهشگران و صنعت توجه خاص خواهد شد. لذا دانشگاه شیراز و بخش شیمى مشتاقانه در انتظار شرکت فعال اساتید ، دانشجویان ، پژوهشگران، متخصصین دانشگاهی ، مراکز پژوهشی و صنایع شیمیایی در این گردهمایی تاریخی می باشد.

درخت تو گر بار دانش به گیرد               به زیر اورى چرخ نیلوفرى را

پروفسور سید حبیب فیروزآبادی
رئیس نوزدهمین کنگره شیمى ایران